W kolekcji sprzętu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole pojawił się nowy nabytek – samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN, dysponujący rozszerzonymi możliwościami akcji ratunkowych na drogach. Zakup ten został zrealizowany w kontekście projektu noszącego nazwę „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap V”.

Podstawowym założeniem tego projektu jest zapewnienie maksymalnej efektywności akcji ratunkowych na polskich drogach prowadzonych przez służby Państwowej Straży Pożarnej. Nowy pojazd jest jednym z dziewięciu, które trafiły do jednostek Straży Pożarnej zlokalizowanych na terenie Wielkopolski. Proces przetargowy dotyczący zakupu tych pojazdów (łącznie 57 sztuk na obszar całego kraju) był koordynowany przez Dolnośląską Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej.

Realizacja powyżej omówionego zadania była możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze strony Unii Europejskiej – ze środków Funduszu Spójności, a także z puli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dodatkowe środki pochodziły z budżetu państwa. Całkowita wartość nowego pojazdu, wraz z kompletnym wyposażeniem, wyniosła 1.682.482,56 zł.