Dofinansowanie dla mieszkańców Koła

Mieszkańcy Gminy Miejskiej Koło mogą skorzystać z dofinansowania, które zostanie przeznaczone na usuwanie azbestu z ich posesji. Środki na ten cel zostały pozyskane przez gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gmina Miejska Koło obecnie realizuje program usuwania azbestu i wyrobów go zawierających – w związku z tym prowadzony jest nabór wniosków od zainteresowanych taką możliwością mieszkańców.

Jeśli zastanawiamy się nad tym, żeby usunąć z naszego otoczenia ten groźny materiał – warto zgłosić się już teraz i skorzystać z tej atrakcyjnej oferty. Nabór prowadzony będzie tylko do 14 października, pozostało już zatem niewiele czasu.

Azbest jest jedną z najgroźniejszych substancji, które wpływają negatywnie na nasze zdrowie. Im szybciej się go pozbędziemy – tym lepiej – zarówno dla domowników, jak i dla środowiska naturalnego.

Kompleksowa pomoc

Założenia programu są szerokie, w związku z tym za pomocą środków pochodzących z dofinansowania można wykonać wiele prac związanych z procedurą usuwania i unieszkodliwiania azbestu.

Wnioskować można również o dofinansowanie transportu materiału zawierającego azbest do właściwego miejsca. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest lokalizacja nieruchomości, która zostanie objęta pracami. Musi się znajdować na terenie Gminy Miejskiej Koło.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Kole. Stosowne formularze można również pobrać na stronie internetowej miasta.

Jeśli zainteresowanie ofertą okaże się większe niż pula środków przeznaczonych na program – o przyznaniu dofinansowania zdecyduje kolejność złożonych wniosków.

Więcej ciekawych informacji na temat naszych działań, które wpływają na kondycję środowiska znajdziesz na Facepalm.pl.