V Kolski Dzień Seniora

Starsi mieszkańcy Koła, którzy biorą aktywny udział w życiu społecznym, mieli niedawno możliwość uczestniczenia w szczególnym wydarzeniu, czyli Kolskim Dniu Seniora. Spotkanie zorganizowano już po raz piąty.

Jak zawsze impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem seniorów, a koncert, który odbył się na deskach Miejskiego Domu Kultury w Kole, był żywo przyjęty przez licznie zgromadzone na widowni audytorium.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Klubu Seniora „Trzecia Zmiana”, które na co dzień działa na rzecz kolskich mieszkańców, którzy liczą sobie nieco więcej lat. Dzięki działalności klubu osoby w wieku emerytalnym mogą efektywnie i atrakcyjnie zorganizować swój czas.

Wiele osób po zakończeniu pracy zawodowej nie może sobie dać rady z większą ilością czasu wolnego, tymczasem jest to bardzo dobry okres w życiu, w którym można realizować swoje pasje, zarówno te już dawno zapomniane, jak i te na nowo odkryte.

Szczególny wieczór w roku

Kolski Dzień Seniora co roku jest oczekiwany przez wiele osób, dla których jest to pewnego rodzaju świąteczne podsumowanie dotychczasowej działalności prowadzonej przez cały czas, m.in. przez Klub Seniora „Trzecia Zmiana”, który zarówno inauguruje, jak i koordynuje wiele działań na rzecz seniorów.

W klubie na co dzień działa wiele sekcji korespondujących z zainteresowaniami starszych mieszkańców miasta. Stowarzyszenie organizuje także ciekawe wykłady, a gościem takich spotkań często bywa prezydent miasta, który przedstawia słuchaczom ważne tematy dotyczące życia Koła i jego różnych społeczności, w tym przede wszystkim tych, które mają wpływ na jakość życia seniorów.

V Kolski Dzień Seniora przebiegł w świetnej atmosferze, którą zapewniły m.in. występy artystyczne. Pośród nich nie zabrakło akcentów tanecznych i wokalnych, dzięki czemu wszyscy zgromadzeni w MDK mogli wziąć udział we wspólnej zabawie

Zachowanie intensywnych więzi społecznych w starszym wieku to jeden z niezbędnych warunków zachowania zdrowia, również psychicznego. Jak się okazuje – zaniedbania w tym zakresie mogą doprowadzić nawet do tragedii. Zachowaj pogodę ducha – uczestnicząc w życiu społecznym, również na emeryturze!