Miasto doceniło ważne dla jego życia osoby

Radni Miasta Koła zdecydowali w drodze uchwały o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Miasta Koła” trzem osobom, które swoją aktywnością i osiągnięciami życiowymi znacząco i pozytywnie wpłynęli na funkcjonowanie oraz wizerunek Koła.

Trzech nowych „Zasłużonych dla Miasta Koła” spełniło wymogi uchwały, którą podjęto cztery lata temu. W jej myśl na ten honorowy tytuł zasługują osoby, które wyróżniły się całokształtem swojej działalności – zarówno na niwie zawodowej, jak i społecznej – i przyczynili się tym samym do promocji i rozwoju Miasta Koła.

W podobny sposób doceniane są również działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.

Uchwałą z maja br. radni Koła przyznali tytuł Florianowi Olejniczakowi oraz pośmiertnie – Lesławowi Dereniowi i Jerzemu Przybylskiemu.

Wszystkie trzy kandydatury do tytułu „Zasłużonego dla Miasta Koła” zostały wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Komisje Honorową, a sama uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie.

Warto doceniać wybitne postaci w życiu społeczności lokalnych

Florian Olejniczak przez kilka kadencji był aktywnym samorządowcem, bardzo zaangażowanym w rozwój Koła. Między innymi jego dziełem jest sukces kolskiego projektu geotermalnego.

W tym szczególnie istotnym dla miasta przedsięwzięciu udział miał również Jerzy Przybylski – burmistrz Koła za czasów aktywności Floriana Olejniczaka. Prowadzili oni wspólnie prace nadzorcze nad realizacją projektu.

Świętej pamięci Lesław Dereń był znanym w Kole lekarzem, który cieszył się bardzo dużym uznaniem pacjentów, nie tylko jako doskonały specjalista, ale również osoba bardzo zaangażowana w swój zawód, który traktował jako powołanie.