Rok 2022 przyniósł ze sobą zakończenie jednej ze znaczących inwestycji drogowych, która upiększyła krajobraz gminy Kościelec. Chodzi o projekt, który nosi nazwę „Przebudowa części ulicy Akacjowej i ulicy Klonowej w m. Gozdów”.

Inwestycja ta objęła modernizację nawierzchni drogowej na odcinku o całkowitej długości 490 metrów. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 554 484,55 złotych. Ciekawe jest to, że aż 95% tej sumy zostało zdobyte przez gminę Kościelec dzięki skorzystaniu z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Wszystkie prace związane z tym ambitnym projektem zostały powierzone profesjonalistom. Wykonawcą robót była firma wybrana w przebiegu otwartego postępowania przetargowego. Mowa tu o Przedsiębiorstwie Robót Drogowo-Mostowych S.A., które ma swoją siedzibę w Kole.