Decyzję o utworzeniu pierwszego żłobka w gminie Koło podjęto niedawno, co otwiera drogę do zorganizowania specjalistycznych miejsc opieki dla dzieci poniżej 3 roku życia. Umowę na ten temat z lokalnym włodarzem oficjalnie podpisała Aneta Niestrawska, I Wicewojewoda Wielkopolski, podczas dzisiejszego spotkania w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

W ramach nowego wydania programu Maluch+, przewidziane jest wieloletnie wsparcie dla rozbudowy infrastruktury opieki nad najmłodszymi. Obejmuje to nie tylko same żłobki, ale także kluby dziecięce i miejsca pracy dziennych opiekunów. Działań tych celem jest nie tylko stworzenie odpowiednich warunków dla funkcjonowania takich placówek, ale również wsparcie ich codziennej działalności. Szereg korzyści płynących z tego typu inwestycji docenią niewątpliwie polskie rodziny, szczególnie te które dzięki tej pomocy zyskają większą mobilność, co może przekładać się na szanse znalezienia lepszej pracy.

Aneta Niestrawska, I Wicewojewoda Wielkopolski, podkreśliła znaczenie takiej pomocy dla rodziców. „To wsparcie jest niezwykle ważne dla rodziców, którzy stają przed trudnym wyborem między karierą zawodową a opieką nad dzieckiem. Dzięki temu programowi, nie będą musieli rezygnować z jednego na rzecz drugiego”, zaznaczyła.