Paulina Hennig-Kloska, posłanka wybrana w naszym okręgu wyborczym, niedługo porzuci swoje obecne stanowisko parlamentarne na rzecz miejsca w szeregach ministrów. To do niej przypadło zadanie kierowania działaniami resortu w nowo powołanym rządzie Donalda Tuska.

Teraz, dzięki decyzji koalicji rządzącej, będzie mogła dążyć do realizacji swoich celów w obszarze polityki klimatycznej i ochrony środowiska na znacznie większą skalę.

Co właściwie oznacza bycie Ministrem Klimatu i Środowiska? Ta rola polega na kreowaniu i wprowadzaniu w życie polityki zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem walorów krajobrazowych Polski oraz jej bogactwa naturalnego. Minister ponosi również odpowiedzialność za mądrą gospodarkę leśną i efektywne korzystanie z zasobów naturalnych. Szczegółowe informacje o działalności Ministerstwa Klimatu i Środowiska można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wytyczne dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska to troska o środowisko zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami. Przy tym wszystkim nie zapomina się o szanowaniu praw człowieka i umożliwianiu rozwoju kraju z uwzględnieniem potrzeb dzisiejszych ludzi, a także przyszłych pokoleń.

We wizji Ministerstwa Klimatu i Środowiska widnieje obraz nowoczesnej, profesjonalnej i godnej zaufania instytucji. Jej celem jest rozsądne zarządzanie zasobami naturalnymi, propagowanie wiedzy na temat ekologii wśród społeczeństwa oraz współpraca z innymi podmiotami w dążeniu do ochrony środowiska.