Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przystąpiło do realizacji interesującego przedsięwzięcia o nazwie „Edukacja, Klimat, Obserwacja jako działania na rzecz ekologii realizowane prze LGD”. Działania te pozwoliły na umieszczenie ławki solarnej w miejscowości Babiak.

Środki finansowe na realizację tego projektu wynoszą 540 000,00 zł. Współpraca z partnerem – Lokalną Grupą Działania „Z Nami Warto” dała możliwość realizacji celów tego projektu. Zarówno edukacja mieszkańców obszarów partnerskich Lokalnej Grupy Działania, jak i instalacja ławek solarnych czy edukacyjnych turbin wiatrowych, to tylko niektóre z działań mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej oraz ochrony przed zmianami klimatu.

Sukcesem współpracy pomiędzy samorządem Gminy Babiak a LGD jest postawienie solarnej ławki w Babiaku. Ta niecodzienna ławka posiada zdolność ładowania urządzeń mobilnych dzięki wykorzystaniu energii słonecznej.

Fundusze na realizację tego projektu zostały pozyskane z „Europejskiego Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie”. Całość działań nadzoruje Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.