O godzinie 15:00, ks. Dominik, pełniący rolę wikariusza w kościele Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Kole, poprowadził nabożeństwo Koronki do Miłosierdzia Bożego. Po tym nabożeństwie, uczestnicy mieli okazję wysłuchać odczytanej Ewangelii według św. Łukasza na temat narodzenia Pana Jezusa. Seniorzy byli niezmiernie wdzięczni za możliwość uczestniczenia w tym spotkaniu z innymi członkami wspólnoty. Każda osoba obecna na miejscu otrzymała drobny prezent – choinkową gwiazdkę z Betlejem oraz czekoladowego mikołaja.

Paweł, wolontariusz działający w ramach parafii, przywitał zgromadzonych gości i złożył im serdeczne życzenia świąteczne. Następnie przybliżył działania realizowane przez parafię, omówił osiągnięcia ubiegłego roku oraz przedstawił plany na nadchodzące miesiące. Zaznaczył przy tym, że zespół wolontariuszy nie szczędzi wysiłków, zaangażowania i poświęcenia w służbie innym.

Paweł podkreślił, że obecność parafii nie ogranicza się do jednego spotkania, ale jest ona niezmiennie dostępna dla każdego codziennie. Wspomniał również o kluczowych osobach, dzięki którym możliwe było zorganizowanie niedzielnego spotkania: Edyta Grabowicz, przewodnicząca, Oksana Chmielarz, Justyna Augustyniak, Elżbieta Michalak, Renata Sokolnicka, Renata Ziółkowska, s. Anuncjata, Paweł Grabowicz, Michał Grabowicz i Jacek Olczyk.