MOPS w Kole przypomina o możliwości skorzystania z pomocy

Mieszkańcy Koła, którzy znajdują się w nie najlepszej kondycji finansowej, mogą się ubiegać o pomoc żywnościową w ramach wykonywanego przez gminę Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Jeśli dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają limitów określonych w regulaminie programu, wówczas mogą złożyć stosowne podanie i starać się o przydział żywnościowy, który będzie realizowany w formie bezpłatnej paczki z produktami spożywczymi.

Osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe albo rodzina ubiegająca się o taką formę pomocy jest zobowiązana do przedłożenia dokumentów, które stanowią potwierdzenie wysokości dochodów netto osiągniętych przez gospodarstwo w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o pomoc w ramach programu.

Konieczne jest również zgłoszenie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole po skierowanie.

Kto może otrzymać bezpłatną pomoc żywnościową?

Zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, będzie ona kierowana do osób i rodzin o niskich dochodach, które nie pozwalają na zapewnienie odpowiedniego poziomu wyżywienia.

W przypadku osoby samodzielnie prowadzącej gospodarstwo domowe do pomocy upoważni kwota dochodu netto, która nie przekracza 1 707, 20 zł, w  przypadku rodziny kwota została określona na 1 320 zł kwoty netto, w przeliczeniu na każdą osobę w rodzinie.

Kwoty zostały wyliczone zgodnie z zasadą programu, według której pomoc żywnościowa może być przyznana osobom lub rodzinom, których dochód nie przekracza poziomu 220 procent kryterium dochodowego, które uprawnia do skorzystania z pomocy społecznej.

Skierowania będą wydawane w siedzibie MOPS w Kole do końca lutego 2022 roku.

Program jest realizowany w całej Polsce – zobacz jak organizuje pomoc żywnościową dla potrzebujących MOPS w Mysłowicach.