Warsztaty, targi i koncerty

Koło bierze czynny udział w Ministerialnym Programie „EtnoPolska”. W jego ramach można uzyskać dofinansowanie wielu działań mających na celu promocję kultury ludowej w różnych jej aspektach. Podstawowym założeniem programu jest wzmacnianie tożsamości kulturowej poprzez aktywny współudział w jej tworzeniu i kultywowaniu obyczajów lokalnych i regionalnych.

Koło, a właściwie tutejszy Miejski Dom Kultury, otrzymał w tym roku dofinansowanie w wysokości ponad dwudziestu tysięcy złotych, które mają wspomóc realizację kompleksowego projektu – „Z misy chłopskiej na fartuch”.

Motywem przewodnim projektu jest kujawska róża, jeden z najbardziej charakterystycznych symboli tego regionu. Można ją „spotkać” na kolskich fajansach – jako popularny motyw zdobniczy, w hafcie i innych elementach tradycyjnego stroju ludowego.

W MDK odbyły się niedawno warsztaty hafciarskie, warsztaty malowania ceramiki i tworzenia kwiatów z papieru. Efekty tych prac zostaną przedstawione na ekspozycji, która jest właśnie przygotowywana. Wernisaż odbędzie się 24 września 2021 r. Dodatkową atrakcją będzie prezentacja odnowionych strojów ludowych.

Wrzesień z kulturą ludową

Program „EtnoPolska” w Kole to również zaproszenie do udziału w warsztatach muzycznych i w warsztatach tańca. Jak nietrudno się domyślić – uczestnicy będą mogli zapoznać się z repertuarem tradycyjnych pieśni ludowych regionu Koła oraz tańcami ludowymi.

Warsztaty zakończą się widowiskiem – „Róża kujawska z przytupem”. Wydarzenie to będzie miało miejsce w najbliższą niedzielę, 26 września 2021 r. W tym wyjątkowym koncercie udział wezmą uczestnicy warsztatów oraz działających w regionie grup śpiewaczych, wokalistów oraz muzyków ludowych, kultywujących bogatą tradycję muzyczną Koła i okolic.

Od soboty – 25 września, do niedzieli – 26 września trwać będą także targi, do udziału w których zaproszono lokalnych twórców, rzemieślników i rękodzielników. Zaineresowani udziałem w ETNO-Targu mogą się nadal zgłaszać.