Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Paweł Żebrowski, podał do wiadomości publicznej, że ponad 2,5 miliona dzieci ma już zagwarantowane świadczenia z programu „Rodzina 800 plus” na najbliższy okres świadczeniowy. Odkąd zaczęto przyjmować zgłoszenia od pierwszego lutego 2024 roku, rodzice złożyli ponad 2,2 miliona wniosków o świadczenie 800 plus, które dotyczą łącznie 3,5 miliona dzieci.

Proces składania wniosków o przyznanie świadczenia w ramach programu „Rodzina 800 plus” na nowy okres rozliczeniowy rozpoczął się z początkiem lutego. Ten nowy okres rozliczeniowy ma swój początek pierwszego czerwca bieżącego roku i ma się zakończyć ostatniego dnia maja 2025 roku. Wnioski można przesyłać za pośrednictwem portalu Emp@tia, serwisów bankowości internetowej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) lub korzystając z bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS.

„Od momentu otwarcia możliwości składania wniosków pierwszego lutego 2024 roku, rodzice złożyli 2,2 miliona wniosków o świadczenie 800 plus, które obejmują swoim zakresem 3,5 miliona dzieci. Na chwilę obecną, ponad 2,5 milion dzieci ma już przyznane świadczenia na najbliższy okres świadczeniowy” – przekazał Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.

Żebrowski przypomniał również, że w przypadku złożenia wniosku w okresie od pierwszego lutego do końca czerwca, prawo do świadczenia zostanie przyznane od początku okresu świadczeniowego, czyli od pierwszego czerwca do ostatniego dnia maja kolejnego roku kalendarzowego.