Segreguj i pomagaj!

Segregacja odpadów nikogo już dziś nie dziwi, okazuje się jednak, że może to być działanie pożyteczne nie tylko ze względów ekologicznych. W Kole, niedaleko pływalni, zainstalowano… Puszkina. Nazwa charakterystycznej konstrukcji nie nawiązuje oczywiście do nazwiska wybitnego poety, ale ma bezpośredni związek ze swoją funkcją.

Jak nietrudno się domyślić – dotyczy ona puszek aluminiowych, które każdy mieszkaniec Koła może wrzucać właśnie do Puszkina. Zebrane w ten sposób puszki zasilą następnie budżet lokalnych inicjatyw charytatywnych.

Jeśli najnowsza konstrukcja przypomina niektórym inne tego rodzaju „obiekty”, znajdujące się w pobliżu szkół w Kole – nie jest to mylny trop. Puszkin jest kolejną inicjatywą m.in. Stowarzyszenia W Koło Pomagam i firmy Agronas, które od pewnego czasu zachęcają do zbierania plastikowych nakrętek.

Można je umieścić w charakterystycznych pojemnikach-sercach. Dochód z w ten sposób pozyskanego plastiku również zasila cele charytatywne. W każdym takim sercu może się zmieścić nawet 150 kilogramów nakrętek.

Edukacja na co dzień

Nie ma lepszego sposobu na kształtowanie pożądanych postaw niż codzienna praktyka i przykład. Nie bez powodu Serca dla Koła ustawiono w sąsiedztwie szkół. Zapełniający się pojemnik naocznie pokazuje jak wiele osób angażuje się w projekt, co samo w sobie stanowi zachętę do podejmowania i kontynuowania takich działań.

Segregując odpady i zbierając plastikowe nakrętki, dzieci mają świadomość tego, że dzięki swojemu zaangażowaniu i konsekwencji mogą mieć realny i pozytywny wpływ na stan najbliższego im środowiska.

Niestety, praktyka pokazuje również, że nie wszyscy wykazują się takimi prospołecznymi postawami, dlatego Puszkin został zainstalowany na terenie objętym monitoringiem – dzięki temu osoby angażujące się w segregację puszek aluminiowych, mogą być pewne, że ich wysiłek nie pójdzie na marne i rzeczywiście wspomoże konkretne cele charytatywne.