Wielkopolska Wschodnia w fotografii

Mieszkańcy powiatu kolskiego, konińskiego i tureckiego mogą wziąć udział w konkursie fotograficznym ogłoszonym przez „Przegląd Koniński”. Będzie to doskonała okazja do tego, aby zaprezentować swój punkt widzenia na wszystko to, co przemawia za tym, że możesz powiedzieć: „Tu chcę żyć”.

To przewodnie hasło konkursu, którego celem jest promocja walorów turystycznych, gospodarczych i innych, które według uczestników przedsięwzięcia zasługują na to, aby zostały uwidocznione na fotografii.

Organizatorom konkursu zależy przede wszystkim na pokazaniu nowego oblicza wszystkich trzech powiatów, w tym: zrewitalizowanych i atrakcyjnych obiektów (parków, placów miejskich itp.), nowoczesnej infrastruktury czy też inwestycji bazujących na proekologicznych rozwiązaniach. Konkurs prowadzony jest w ramach szerszej kampanii społecznej „Zielona Przyszłość Wielkopolski Wschodniej”.

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają wszystkich dorosłych mieszkańców wyżej wymienionych powiatów. Należy przesłać jedno zdjęcie z opisem, który musi się mieścić w przedziale od 300 do 500 znaków ze spacjami. W zgłoszeniu należy również podać numer telefonu.

Prace konkursowe będę prezentowane na łamach „Przeglądu Konińskiego” oraz portalu Kolo.pl. Zwycięzców wyłoni komisja konkursowa. Przewidziano nagrody pieniężne w wysokości 500 zł za pierwsze miejsce oraz po 250 zł dla laureatów drugiej i trzeciej nagrody.

Wielkopolska się zmienia

Żyjąc „tu i teraz”, nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo zmienia się miejsce, z pozoru dobrze znane. Miłośników fotografii, którzy jednocześnie doceniają środowisko, w którym żyją, nie trzeba przekonywać o tym, jak oryginalne podejście do „tematu” potrafi wydobyć z niego  nowe i niebanalne wątki.

Takie jest przesłanie konkursu – pokazać za pomocą zdjęć, to co ciekawe w najbliższym otoczeniu. Na uwagę zasługują wszystkie miejsca, które dla fotografującego mają znaczenie – zarówno zabytki, stanowiące walor historyczny i turystyczny regionu, jak i inwestycje oparte na nowoczesnych technologiach, które zwiększają komfort codziennego funkcjonowania mieszkańców i sprawiają, że… po prostu chcą tu żyć.