Robert Kropidłowski, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość (PiS), został wybrany na starostę kolskiego na kolejną kadencję. Był jedynym kandydatem do tego stanowiska. W procesie głosowania zdobył poparcie 15 osób, podczas gdy tylko 5 było przeciwko, a jeden członek wstrzymał się od głosu.

Starosta Kropidłowski wyraził swoją wdzięczność za powtórnie otrzymane zaufanie, co pozwoliło mu kontynuować pracę w radzie powiatu. Podziękował również poprzedniej radzie za ponad 5,5 roku współpracy, która teraz zaowocowała jego reelekcją. Zapowiedział dalsze pełne zaangażowanie w pracy dla dobra radnych i zarządu, mające na celu jak najlepsze służenie społeczności. Zachęcił także wszystkich do współpracy i podkreślił, że priorytetem jest realizacja celów ważnych dla miasta i powiatu kolskiego.

Szybko z gratulacjami do nowo wybranego starosty zgłosił się Leszek Galemba, senator z PiS, który również podkreślił znaczenie współpracy dla rozwoju powiatu kolskiego. Następnie przyszła pora na wybór wicestarosty. Kropidłowski podkreślił, że chciałby powierzyć to stanowisko osobie z doświadczeniem samorządowym i dobrymi relacjami interpersonalnymi. W ten sposób przedstawił Lecha Brzezińskiego, szefa WOŚP w Kole i zastępcę burmistrza miasta Koła w poprzedniej kadencji, który zdobył aż 17 głosów poparcia.

Do składu zarządu powiatu, starosta Robert Kropidłowski zaproponował Anetę Niestrawską, Henryka Tomczaka oraz Waldemara Banasiaka, wszystkich reprezentujących PiS.