Proces przetargowy dotyczący budowy obwodnicy wokół miasta Koło został właśnie zainicjowany. Droga, która ma obejść to miejsce, jest częścią planów modernizacji lokalnej sieci drogowej.

Na czele procedur stoi Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, który nadzoruje postępowanie przetargowe. Jako inwestor, posiada już wymagane Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla tej przewidywanej konstrukcji.

Planowane jest, że nowa trasa będzie przebiegać od północy przez Koło. Zostanie poprowadzona przez obszar wiejskiej gminy Koło oraz miejscowość Osiek Mały. W projekcie przewidziano, że droga zacznie się na skrzyżowaniu z obecną drogą krajową nr 92, a zakończy na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3205P w Borkach.

Inwestycja zakłada utworzenie drogi jednokierunkowej o nawierzchni bitumicznej. W ramach projektu zostaną wykonane dodatkowe prace – m.in. skrzyżowania z istniejącymi trasami, dodatkowe pasy ruchu, miejsca zjazdu oraz przepusty. Również konstrukcje inżynierskie i system oświetlenia są uwzględnione w założeniach budowy.