Właśnie ogłoszono, że miasto Koło zostało obdarowane funduszami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota ta wynosi dokładnie 783 916,49 zł i jest przeznaczona na realizację projektu budowy ulicy Energetycznej.

Zgodnie z planem inwestycji, przewiduje się zmianę struktury istniejącej jezdni, którą zamierza się zwęzić do 5 metrów szerokości. Do tego, po północnej stronie jezdni ma powstać chodnik o szerokości dwóch metrów. W ramach tego przedsięwzięcia, również przewidziano wykonanie indywidualnych zjazdów dla działek obsługiwanych przez ulicę Energetyczną, a dokładnie po stronie planowanego chodnika.

Charakterystycznym elementem tych zjazdów będzie przecięcie krawędzi nawierzchni drogi za pomocą skosów. Dodatkowo, dla bezpieczeństwa pieszych, chodnik zostanie oddzielony od jezdni krawężnikiem o wysokości 12 cm. Co więcej, projekt przewiduje renowację obecnej nawierzchni asfaltowej, która obecnie ma liczne spękania poprzeczne.

Planowany sposób naprawy polega na 'wygładzeniu’ niewielkiego poprzez wykonanie frezowania wyrównawczego na średnią głębokość 6 cm. Po tej operacji, powierzchnia zostanie uzupełniona warstwą wyrównawczą, na której zostanie wybudowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. Zgodnie z projektem, system odwodnienia drogi nie ulegnie zmianie i pozostanie powierzchniowy, kierujący wodę na istniejące pobocza gruntowe. Aby to osiągnąć, pod planowanym chodnikiem zaplanowano wykonanie prefabrykowanych ścieków podchodnikowych.