W ramach Programu „Cyfrowa Gmina”, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa seniorów, miasto Koło kontynuuje zakup elektronicznych opasek bezpieczeństwa dla swoich starszych mieszkańców. Cały proces jest prowadzony z dużym zaangażowaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole, który skutecznie złożył wniosek o dofinansowanie projektu.

W celu przygotowania seniorów do korzystania z nowych urządzeń, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował specjalne szkolenie. Ponad 40 osób w wieku emerytalnym nauczyło się obsługi e-opasek. Urządzenia te mają być noszone na nadgarstkach, aby umożliwić ciągłe monitorowanie stanu zdrowia ich użytkowników i szybkie wezwanie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.

Po szkoleniu, seniorzy podpisali umowy, aktywowali swoje e-opaski i są teraz gotowi do ich bezpłatnego użytkowania. Władze miejskie mają nadzieję, że dzięki temu projektowi poczucie bezpieczeństwa wśród starszych mieszkańców wzrośnie, nawet jeśli nie będą musieli korzystać z funkcji wezwania pomocy.

Warto dodać, że liczba dostarczonych do tej pory opasek wynosi blisko 300, co zdaje się spełniać oczekiwania lokalnej społeczności. Burmistrz Krzysztof Witkowski wyraził swoją nadzieję na podniesienie poczucia bezpieczeństwa wśród seniorów i osobiście wręczył urządzenia mieszkańcom.