Nowy adres – więcej możliwości!

Cieszące się coraz większą rozpoznawalnością i popularnością Stowarzyszenie „W Koło Pomagam” będzie miało szansę na to, by działać jeszcze aktywniej i efektywniej. A to za sprawą stałego adresu, jaki będzie niedługo posiadać, konkretnie – biura w pomieszczeniach przekazanych organizacji przez miasto w ramach użyczenia.

Lokal użytkowany przez stowarzyszenie znajduje się przy ulicy Dąbskiej 40, na parterze. Są to dwa pomieszczenia, które wymagają niewielkiego remontu, dlatego przedstawiciele „W Koło Pomagam” wierzą, że z pomocą zainteresowanych kolan szybko uporają się z remontem i będą mogli się tu wprowadzić, a co za tym idzie zacząć działalność na poziomie bardziej zorganizowanym i planowym.

Do tej pory stowarzyszenie nie posiadało stałej siedziby, co w pewnym zakresie stanowiło ograniczenie dla prowadzonych przez nie działań charytatywnych. Od teraz kwestie organizacyjne nie będą już musiały zaprzątać głowy członkom stowarzyszenia, których celem jest praca społeczna na rzecz mieszkańców Koła, którzy z różnych powodów, potrzebują wsparcia.

Piąty rok działalności „W Koło Pomagam”

Stowarzyszenie „W Koło Pomagam” tworzy grupa znajomych i przyjaciół, którzy kilka lat temu zdecydowali się nieść pomoc różnym środowiskom i osobom wymagającym wsparcia.

W październiku 2021 roku mija pięć lat od czasu, gdy postanowiono sformalizować aktywność na polu charytatywnym i zdecydowano się stworzyć „W Koło Pomagam”. Od tego czasu zwiększa się pole działania społeczników, którzy widzą też więcej potrzeb wielu mieszkańców miasta.

Organizacja od początku swojej działalności zajmowała się m.in. przygotowaniem świątecznych paczek dla osób potrzebujących, zorganizowała również akcję zbierania plastikowych nakrętek, które później są sprzedawane, a z pieniędzy uzyskanych z tego tytułu finansowane są różne przedsięwzięcia charytatywne na terenie miasta, szczególnie na rzecz osób niepełnosprawnych. Ostatnią akcją, którą przeprowadzono, był projekt „Podziel się włosem”.

Przedstawiciele stowarzyszenia już dziś zapowiadają wiele nowych projektów, których celem będzie zarówno świadczenie pomocy potrzebującym, jak i promowanie działań integrujących różne środowiska wokół społecznie użytecznych inicjatyw.