Czystsze powietrze w Kole?

Nadchodzą chłodniejsze miesiące, a wraz z nimi kolejny sezon grzewczy. Nadal „oznacza” to m.in. zwiększenie emisji toksycznych substancji, które często powodują smog. W ostatnich latach, w Polsce, podejmowanych jest wiele działań o zasięgu ogólnokrajowym i lokalnym, które mają zredukować poziom zanieczyszczeń i przyczynić się do oczyszczenia powietrza.

Takie działania muszą mieć charakter strategiczny i wielopłaszczyznowy. Z większym lub mniejszym powodzeniem są one realizowane na szczeblu krajowym i regionalnym.

Aby doszło do pozytywnych zmian, konieczne jest wprowadzanie nowoczesnych, ekologicznych technologii – nie tylko w przemyśle i w innych gałęziach gospodarki, ale również w gospodarstwach domowych. Istotne jest to, czym ogrzewamy nasze domy – jakim materiałem i za pomocą jakich technologii.

Wciąż w wielu domach funkcjonują przestarzałe systemy grzewcze, piece, kotły – na węgiel czy drzewo. Wskazane jest, żeby coraz więcej gospodarstw domowych korzystało z czystych źródeł, takich jak gaz. Wymiana starych pieców na ogrzewanie gazowe nie dla wszystkich jest tanią inwestycją, dlatego potrzebne są programy wsparcia finansowego dla użytkowników indywidualnych.

Inicjatywa Burmistrza Miasta Koła

Dzięki dopłatom z programu rządowego „Czyste Powietrze. Stop Smog” udało się doprowadzić do wymiany starych pieców na nowocześniejsze w wielu miejscowościach. Nie są to jednak wszystkie środki, które mogą wesprzeć osoby dysponujące starszymi systemami ogrzewania.

Z inicjatywą samorządową w tym zakresie wystąpił ostatnio Burmistrz Miasta Koła, który ogłosił nabór do programu „Czyste powietrze dla Koła”. Aplikować do programu można do 15 października 2021 r.

Radni zgodzili się na propozycję burmistrza – stosowna uchwała została już przegłosowana. Na podstawie tego dokumentu Gmina Miejska Koło uzyskała podstawę do udzielenia stosownej dotacji celowej, dzięki której można będzie sfinansować inwestycje przyczyniające się do polepszenia stanu powietrza na terenie Koła.

Środki będą przeznaczone przede wszystkim na wymianę systemów ogrzewania – z węglowego, czy koksowego na ekologiczny.

Osoby zainteresowane programem proszone są o zgłoszenie się do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Kole.