Kilka milionów euro na realizację projektów lokalnych

Koło, podobnie jak Turek oraz miejscowości gmin: Koło, Turek, Brudzew oraz Kościelec mogą wspólnie otrzymać kilka milionów euro z funduszy unijnych w ramach ZIT, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Jak sama nazwa projektu wskazuje, ma on na celu rozwój, który może zostać osiągnięty tylko poprzez odpowiednio ukierunkowane inwestycje. Aby uzyskać środki niezbędne do realizacji różnych pomysłów społecznie użytecznych, po pierwsze – konieczna jest właściwa weryfikacja celów, które są istotne dla lokalnej społeczności.

Często zarówno problemy, jak i potrzeby w różnych miejscowościach, sąsiadujących ze sobą czy też funkcjonujących w jednym regionie, są zbieżne albo podobne. Jeśli tak jest – warto zdecydować się na wzajemną współpracę, która może przynieść korzyści wszystkim stronom. Nie bez znaczenia jest również wymiana doświadczeń w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.

Z takich założeń wyszły Miasto Koło, Miasto Turek oraz ww. gminy – decydując się na współpracę dotyczącą funduszy z ZIT.

Weź sprawy w swoje ręce – wypełnij ankietę

Ponieważ wszystkie kwestie, które zostaną podjęte w ramach współpracy dotyczą celów związanych z lokalnymi społecznościami, samorządy zdecydowały o tym, że swoją opinię na temat projektu powinni móc wyrazić najbardziej zainteresowani, czyli sami mieszkańcy.

Będą mogli to zrobić łatwo i szybko, a zarazem skutecznie – za pomocą udostępnionej na stronach internetowych miejscowości ankiety. Znajdują się w niej pytania, które pozwolą samorządom efektywnie zweryfikować rzeczywiste potrzeby mieszkańców.

Dzięki temu możliwe będzie prawidłowe określenie rzeczywistych celów i co za tym idzie – zaplanować inwestycje. W ramach funduszy samorządy mogą pozyskać ponad osiem milionów euro. Aby optymalnie z nich skorzystać, miasta i gminy przystąpią do opracowania strategii dla całego obszaru.

Cele będą mogły być sfinansowane ze środków przeznaczonych dla województwa wielkopolskiego na lata 2021 – 2027.