Dnia 5 lutego, wychowankowie ósmej klasy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza, zlokalizowanej w Chełmnie, zdecydowali się oddać cześć postaci Stanisława Kaszyńskiego. Był on sekretarzem Gminy Chełmno przed okresem II Wojny Światowej i niestety doznał śmierci w wyniku egzekucji dokonanej przez Niemców 82 lata temu. Kaszyński próbował zmobilizować społeczność międzynarodową do podjęcia działań przeciwko zbrodniom na ludności żydowskiej oraz Romach i Sinti, które miały miejsce w niemieckim obozie Kulmhof.

Młodzież szkoły zdobyła cenną wiedzę poprzez zwiedzanie terenów poobozowych oraz wystaw w Chełmnie. Dodatkowo, uczestniczyli oni w lekcji muzealnej pod nazwą „Stanisław Kaszyński. Cichy bohater z Chełmna nad Nerem”, dzięki której mogli poznać bardziej szczegółowo postać Kaszyńskiego – lokalnego przywódcy społeczności sprzed wybuchu wojny i dramatyczne losy jego rodziny w czasie okupacji. Po zakończeniu lekcji, grupa udała się pod pomnik Kaszyńskiego, znajdujący się w lesie rzuchowskim, gdzie złożono kwiaty i znicze.

W okresie okupacji Stanisław Kaszyński działał jako członek Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. Jego informacje o zbrodniach na ludności żydowskiej posłużyły do stworzenia aneksu „Sprawy żydowskie”, który został dołączony do raportu Biura Informacji i Propagandy Okręgu Łódź (zwany kryptonimem „Kreton”). Dokument ten jest pierwszym oficjalnym zapisem działalności obozu w Chełmnie pochodzącym od Polskiego Państwa Podziemnego. Kaszyński próbował również nawiązać kontakt z Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem w Szwajcarii poprzez list, niestety dokument ten został przechwycony przez Niemców pod koniec stycznia 1942 roku.