Bogactwo historii Ziemi Kujawskiej

Wakacje powoli zmierzają do końca, co nieuchronnie zbliża uczniów do nowego roku szkolnego, nie oznacza to jednak, że czasu wypoczynku nie można połączyć z nauką – w plenerze. Jak wiadomo – „podróże kształcą”. Uczestnicy wycieczki zorganizowanej przez Powiatowy Klub Młodzieżowy Ligi Obrony Kraju „Kolska Starówka” i Muzeum Technik Ceramicznych w Kole z pewnością przekonają się, że słynne powiedzenie nie mija się z prawdą i wiedza idzie w parze z poznawaniem nowych miejsc.

Warto zatem wybrać się na wycieczkę, która odbędzie się 25 sierpnia 2021 r. i będzie ona doskonałą „sposobnością” do tego, żeby zapoznać się ze skarbami historii Ziemi Kujawskiej. Do udziału w wycieczce autokarowej zaproszeni są dzieci oraz młodzież. Zainteresowani powinni dokonać zgłoszenia do 23 sierpnia 2021 r. w Klubie LOK i w Ośrodku Ligi Obrony Kraju – osobiście lub telefonicznie. Tam również więcej informacji organizacyjnych na temat wycieczki.

Program zwiedzania

Program wakacyjnego wyjazdu jest bogaty – uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z bogatym dziedzictwem Ziemi Kujawskiej. Na trasie wyjazdu znajdą się m.in.: miejsce jednej z najważniejszych bitew w historii Polski – pod Płowcami, gdzie w dniu 27 września 1331 r. król Władysław Łokietek pokonał wojska krzyżackie, do tej pory niezwyciężone.

Następnym punktem programu będzie zwiedzanie Włocławka (m.in. Muzeum Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej, miejsce bitwy wojsk polskich z bolszewikami w 1920 r. oraz włocławska katedra). Wycieczka uda się również do miejsca urodzin króla Władysława Łokietka – Brześcia Kujawskiego.

Następnym historycznym miejscem związanym z Ziemią Kujawską będą Nowiny Brdowskie i pomnik ku czci Powstańców z 1863 r. Uczestnicy wycieczki złożą także kwiaty i znicze pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego i pod krzyżem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.