Barbara Nowacka, Minister Edukacji, zatwierdziła istotne modyfikacje w systemie oceniania oraz klasyfikowania uczniów w publicznych placówkach oświatowych, które zaczęły obowiązywać od razu. Od dnia 1 kwietnia 2024 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje, które dotyczą praktyki zadawania prac domowych.

Przez kilka minionych tygodni, ministerstwo odpowiadające za edukację skupiło się na opracowywaniu reformy. Jej głównym celem jest eliminacja praktyki zadawania licznych prac domowych uczniom szkół podstawowych. Koncepcje te były już zapowiadane podczas kampanii wyborczej. Ministerstwo Edukacji argumentuje swoje działania faktem, że nadmierna ilość prac domowych stanowi duże obciążenie dla uczniów, dlatego konieczne było interweniowanie w tej kwestii.

Według nowo przyjętych przepisów, nauczyciele kierujący klasami od pierwszej do trzeciej w szkołach podstawowych nie będą musieli zadawać swoim uczniom prac domowych o charakterze pisemnym czy techniczno-praktycznym. Wyjątkiem będą jedynie ćwiczenia mające na celu rozwój motoryki małej. Z kolei uczniowie klas od czwartej do ósmej będą zwolnieni z obowiązku odrabiania prac domowych w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Dodatkowo wprowadzono nową zasadę, według której oceny z przedmiotów takich jak religia czy etyka nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu średniej ocen rocznych bądź końcowych.