Dynamiczne prace przy realizacji inwestycji

Publiczne sieci kanalizacyjne stają się standardem, nie tylko w miastach, ale również na wsiach. Miejscowość podłączona do kanalizacji zyskuje wiele – zarówno, jeśli chodzi o organizację codziennego funkcjonowania mieszkańców, jak i o środowisko naturalne.

To optymalny system sanitarny, dzięki któremu można żyć w komfortowych i zdrowych warunkach, dlatego od lat w Polsce trwają intensywne prace mające na celu możliwość podłączenia jak największej liczby nieruchomości użytkowych do dostępnych sieci kanalizacyjnych.

Nie inaczej jest w Kole, gdzie już kilka miesięcy temu zapowiedziano prace przy realizacji kolejnego odcinka kanalizacji, który połączyłby z siecią kolejne domostwa oraz zakłady i inne podmioty znajdujące się w okolicy ulic: Zakładowej, Klonowej oraz Toruńskiej.

Obecnie prace ruszyły i dynamicznie postępują. Wszystko wskazuje na to, że zapowiadane terminy oddania inwestycji zostaną utrzymane i już w czerwcu 2022 r. kanalizacja miejska Koła obejmie również ww. rejon. Dzięki sukcesywnie prowadzonym inwestycjom już niemal całe miasto może korzystać z kanalizacji, a na jego obrzeżach mogą się również podłączać inne miejscowości, sąsiadujące z Kołem.

Kilkadziesiąt lat oczekiwania

Inwestycja, która zgodnie z harmonogramem ustalonych prac zmierza ku końcowi, oczekiwana była przez kolejne pokolenia mieszkańców rejonu ulic Toruńskiej, Zakładowej oraz Klonowej. Jej przeprowadzenie nie byłoby możliwe bez pozyskania środków z pożyczki, której udzielił Kołu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Łączna kwota, którą na ten cel pozyskano wyniosła ponad 2 miliony 890 tysięcy złotych. Jest to pokaźna suma, która częściowo może zostać umorzona, jeśli osiągnięty zostanie zamierzony cel ekologiczny. Wszystko wskazuje na to, że tak właśnie się stanie.

Kanalizacja jest nie tylko niezwykle istotną inwestycją dla osób, które żyją albo pracują w rejonie, w którym trwają prace, ale również dla całego miasta i środowiska naturalnego. Warto również przypomnieć, że w tej części Koła ma być zlokalizowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – w związku z tym będzie to miejsce szczególne dla zdrowszego funkcjonowania miasta.