W sobotnie popołudnie, 23 września 2023 r., spokojna atmosfera w Grzegorzewie uległa zmianie. Scenariusz dnia napisany był przez Ochotnicze Straże Pożarne z powiatu kolskiego, które zaangażowały się w finał XIII Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

Zawody były podzielone na dwie główne dyscypliny. Uczestnicy mierzyli siły zarówno w ćwiczeniach bojowych, jak i sztafecie pożarniczej, co dawało możliwość prezentacji swoich umiejętności zarówno indywidualnych jak i zespołowych.

Inicjatywę zorganizowania zawodów podjęli starosta kolski, Pan Robert Kropidłowski, który jest również prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP; st. bryg. Krzysztof Żurawik, komendant powiatowy PSP w Kole; oraz Pani Bożena Dominiak, wójt gminy Grzegorzew.

Zaszczyt uczestnictwa w tym wydarzeniu przyjęli liczni zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się: poseł na Sejm RP Pan Witold Czarnecki, będący również doradcą politycznym Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, drugi poseł na sejm RP Pan Leszek Galemba, I wicewojewoda wielkopolski Pani Aneta Niestrawska a także druh Tomasz Ludwicki, pełniący funkcję wiceprezesa w Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kole. Obecny był również Pan Sylwester Chęciński, zastępca starosty kolskiego, Pan Waldemar Banasiak z Zarządu Powiatu Kolskiego, insp. Jacek Brzęcki oraz mł. insp. Przemysław Czarnecki – członkowie komendy policji w Kole. Wydarzeniem zainteresowały się również osoby z innych środowisk – reprezentant Wojskowego Centrum Rekrutacji w Koninie por. Robert Mass czy prezes Zarządu Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Pan Grzegorz Fiałkowski. Na miejscu pojawili się również burmistrzowie i wójtowie powiatu kolskiego.